Zásady ochrany vašeho soukromí.

Tyto stránky www.kurzytabor.cz, jsou provozovány za účelem poskytování vzdělávacích kurzů.

Zásady ochrany vašeho soukromí, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Informace, které o Vás shromažďujeme

V souvislosti s uzavřením obchodu shromažďujeme následující údaje: Jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, adresu, bankovní údaje, IP adresu. Stránky rovněž pracují se soubory cookies.

Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom Vám nebyli schopni poskytnout naše služby.

Jakým způsobem informace využíváme

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme pouze a výlučně za účelem poskytování vzdělávacích služeb a informování o nich.

Publikované osobní údaje jsou archivované na Stránkách pouze v míře nezbytně nutné.

Nashromážděné osobní údaje nejsou žádným způsobem zpřístupňovány třetím osobám.

Zasílání obchodních sdělení

V průběhu poskytování kterékoliv služby Vás zdvořile požádáme o udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Prostřednictvím obchodních sdělení Vás chceme informovat o našich službách a budoucích změnách. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, za jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení odhlásíte.

Jaká máte práva a jak jich využít

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, popřípadě zasláním zprávy.